Bez wątpienia, nawet najbardziej utalentowani kierowcy stresują się przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy. Co zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zdania egzaminu? Jak się do niego odpowiednio przygotować?

Zadanie szkoły nauki jazdy

Z całą pewnością, największą odpowiedzialność za przygotowanie kursanta do egzaminu bierze szkoła nauki jazdy. Instruktorzy mają za zadanie zapewnić kursantom dostęp do wiedzy teoretycznej oraz przekazać im wiedzę praktyczną. Kursy na prawo jazdy powinny zapewnić kompleksowe wyszkolenie, które sprawi, iż egzamin będzie formalnością.

Jednakże, nie zawsze kursy na prawo jazdy przygotowują kursantów w odpowiedni sposób. Zdarza się, że szkoła nauki jazdy realizuje kursy po najmniejszej linii oporu. Nieraz dochodzi do nadużyć, które polegają na realizowaniu mniejszej liczby godzin zajęć od tych wymaganych. Dlatego też, kursant powinien wiedzieć, ile godzin mu przysługuje. W przypadku zajęć teoretycznych jest to 30 godzin lekcyjnych. Kursanci nie powinni zgadzać się na zmniejszanie wymiaru godzinowego tych zajęć. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy nauka odbywa się online. Wtedy bowiem rzeczywiście, często udaje się zrealizować program o wiele szybciej bez straty dla kursanta.

Jeśli zaś chodzi o naukę jazdy na placu oraz na drodze, powinna trwać ona 30 pełnych godzin. Tutaj również czasami szkoła nauki jazdy próbuje nieco nagiąć przepisy. Nie ma natomiast wątpliwości, że z każdą dodatkową przejechaną godziną wzrasta prawdopodobieństwo zdania egzaminu przez kursanta.

Zadanie kursanta

Oczywiście, nawet najlepsza szkoła nauki jazdy nie da kursantowi 100% gwarancji, że zda on egzamin. Ważne jest również jego postępowanie. Po pierwsze, nie powinien on bagatelizować kwestii egzaminu teoretycznego. Zdarza się bowiem, że nawet część teoretyczna jest oblewana. Trzeba więc przyłożyć się do nauki.

Ponadto, istotne jest również, aby kursant był pewien, że jest dobrze przygotowany do części praktycznej egzaminu. Jeśli więc czuje się za kółkiem niepewnie, powinien wykupić dodatkowe godziny jazdy.